30 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
22 İyun 2022

30 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Ülviyyə MahmudovaTərlan qızı  2417.01 "Botanika" ixtisasında  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "GƏNCƏ VƏ ONUN ƏTRAFININ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİNİN BİTKİ ÖRTÜYÜNÜNEKOLOJİ VƏ FİTOMELİORATİV QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ"   mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 
 
 
Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika