30 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
29 Sentyabr 2022

30 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında iddiaçı Günay Fəxrəddin qızı Quliyeva "NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASI FLORASININ GYMNOSPERMAE ŞÖBƏSİ BİTKİLƏRİ: SİSTEMATİKASI, BİOEKOLOGİYASI VƏ FİTOSENOLOGİYASI" mövzusunda 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində