19 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
17 Oktyabr 2022

19 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Lalə Zeynalabdin qızı Qurbanova 2417.01 "Botanika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "KİÇİK QAFQAZ (AZƏRBAYCAN DAXİLİNDƏ) BOTANİKİ-COĞRAFİ RAYONLARINDA YAYILAN YABANI TƏRƏVƏZLƏRİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ RESURS POTENSİALI" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır.

 

https://us02web.zoom.us/j/9503222265?pwd=aXB4VmZWQ3QxcUIwTnVraGJoNncyQT09

 

Identifikator: 950 322 2265

Kod: Botanika