26 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
24 Oktyabr 2022

26 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Məmmədyarova Kəmalə Aydın qızı 2417.01 "Botanika" ixtisasında üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "LƏNKƏRAN-LERİK BÖLGƏSİNDƏ YAYILAN ÜÇYARPAQ YONCA (TRIFOLIUM L., S.L.) NÖVLƏRİNİN SİSTEMATİKASI VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏR" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 
 
 
 
 
 
Identifikator: 950 322 2265
 
Kod: Botanika