31 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
27 Oktyabr 2022

31 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında iddiaçı Ülviyyə Tərlan qızı Mahmudova "GƏNCƏ VƏ ONUN ƏTRAFININ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİNİN BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN EKOLOJİ VƏ FİTOMELİORATİV QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ" mövzusunda 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində