25 noyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
24 Noyabr 2022

25 noyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının bazasında yaradılmış BFD 1.26/1 Birdəfəlik Dissertasiya şurasının iclasında AR ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı Vahid Musa oğlu Güvəndiyevin 2426.01-“Ekologiya” və 2432.01-“Bioloji ehtiyatlar” ixtisaslarında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Azərbaycan florasının Qarayonca (Medicago L.) cinsi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və səmərəli istifadəsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

İclas Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcək.       

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində