26 may 2023-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
24 May 2023

26 may 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Gülnarə Müzəffər qızı Quliyevanın 2417.01 -“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL ŞƏRQ HİSSƏSİNDƏ İNTRAZONAL EKOSİSTEMLƏRİN FLORA MÜXTƏLİFLİYİ” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcəkdir.