06 iyun 2023-cü iltarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
05 İyun 2023

06 iyun 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Ləman Azad qızı Novruzovanın 2432.01 -“Bioloji ehtiyatlar” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında mürəkkəbçiçəklilərin helmotisid təsirli nümayəndələrinin ehtiyatı, bioekoloji – fitokimyəvi tədqiqi və istifadə perspektivləri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcəkdir.