07 iyun 2023-cü il tarixində saat 14:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
06 İyun 2023

07 iyun 2023-cü il tarixində saat 14:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.26 Dissertasiya şurasında Genetik Ehtiyatlar institutunun doktorantı Kəmalə Aydın qızı Məmmədyarovanın 2417.01-“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Lənkəran-Lerik bölgəsində yayılan Üçyarpaq yonca (Trifolium L.,s.l.) növlərinin sistematikasi və bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi olacaq.

Müdafiə Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcək.

Avtoreferat azərbaycan dilində - Avtoreferat ingilis dilində - Avtoreferat ru dilində