14 iyun 2023-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
08 İyun 2023

14 iyun 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.26 Dissertasiya şurasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Səfurə Rəhim qızı Babayevanın 2417.01–“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ-kserofit və bozqır bitkiliyində yayılan Gülçiçəklilər (Rosaceae Juss.) fəsiləsinin oduncaqlı növlərinin ekobioloji, fitosenoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi olacaq.

Müdafiə Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcək. 

İclasa aşağıdakı link vasitəsi ilə Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn qaydada qoşulmaq mümkündür:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUeQcC0P-045CzWTpFKeaY_ZwDIgvmuP6_a4zzD1ghsI1%40thread.tacv2/1669199625152?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22fce8e4db-6739-4c86-90f6-3343535259cd%22%7d

Avtoreferat azərbaycan dilində - Avtoreferat ingilis dilində