19 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
13 Sentyabr 2023

19 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında AR ETN Dendrologiya İnstitutunun dissertantı Aynur Barat qızı Əhmədovanın 2417.01-“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Böyük-Qafqazın şimal-şərq hissəsinin mədəni dendroflorasının monitorinqi və bioekologiyası” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiə iclası keçiriləcəkdir. 

Müdafiə Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcək. 

Avtoreferat AZ - Avtoreferat EN