22 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
13 Sentyabr 2023

22 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Gülnarə Müzəffər qızı Quliyevanın 2417.01-“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsində intrazonal ekosistemlərin flora müxtəlifliyi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiə iclası  keçiriləcəkdir. 

Müdafiə Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcək. 

Avtoreferat AZ - Avtoreferat EN