26 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
25 Sentyabr 2023

26 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Ülkər Vidadi qızı Bayramovanın 2417.01 – “Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kiçik Qafqazin şimal-şərq yarğanlarının flora və bitkiliyi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi Botanika İnstitutunun seminar zalında keçiriləcəkdir.