27 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
27 Oktyabr 2023

27 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında AR ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun dissertantı Kəmalə Valeh qızı Əsədovanın 2417.01-“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Azərbaycanda yayılan Lərgə cinsi (Vicia L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və səmərəli istifadəsi mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiə iclası  keçiriləcəkdir.

Avtoreferat AZ - Avtoreferat EN