30 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
28 Oktyabr 2023

30 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Ləman Azad qızı Novruzovanın 2432.01 – "Bioloji ehtiyatlar" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında mürəkkəbçiçəklilərin helmintosid təsirli nümayəndələrinin ehtiyatı, bioekoloji-fitokimyəvi tədqiqi və istifadə perspektivləri mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiə iclası  keçiriləcəkdir.

Avtoreferat AZ - Avtoreferat EN