17 noyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
16 Noyabr 2023

17 noyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında AR ETN Botanika İnstitutunun dissertantı Sevda Ismayıl qızı İbrahimovanın 2417.01 -“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Azərbaycan  florasının  Artemisia  L. cinsinin bəzi növlərinin  bioloji fəal maddələrinin alınması və bioekoloji  xüsusiyyətlərinin tədqiqi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.