15 dekabr 2023-cü il tarixində saat 15:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
12 Dekabr 2023

15 dekabr 2023-cü il tarixində saat 15:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında AR ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun dissertantı Məmmədov Coşğun İsrafil oğlunun “Şəki-Zaqatala bölgəsində armud bitkisinin xalq seleksiyası nümunələrinin və onların yabanı əcdadlarının toplanması, tədqiqi və istifadəsi mövzusunda 2432.01-“Bioloji ehtiyatlar” ixtisasında biologiya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiə iclası  keçiriləcəkdir.

Avtoreferat AZ - Avtoreferat EN