Dissertasiya işinin müzakirəsi
18 Dekabr 2023

20 dekabr 2023-cü il tarixində saat 10:30-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında Azərbaycan Dövlər Aqrar Universitetinin (ADAU) dissertantı Nərmin İlham qızı Sadıqovanın 2417.01 -“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «YENİKƏND SU HÖVZƏSİNİN FLORA VƏ BİTKİLİYİNİN EKOBİOLOJİ  TƏDQİQİ VƏ BƏRPASI mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.