11 mart 2024-cü il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
04 Mart 2024

  11 mart 2024-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının tərkibində yaradılmış Elmi Seminarın iclasında AR ETN Botanika İnstitutunun doktorantı Humirə Zəfər qızı Hüseynovanın  2417.01 -“Botanika” ixtisasında biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Xəzər sahilinin florası, bitkiliyi və onların səmərəli istifadəsi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.