29 may 2024- cü il tarixində dissertasiya işinin müdafiəsi
29 May 2024

29 may 2024-cü il tarixində saat 11:00-da AR ETN Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında institutun dissertantı Humirə Zəfər qızı Hüseynovanın “Xəzər sahilinin florası, bitkiliyi və onların səmərəli istifadəsi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)” mövzusunda 2417.01-“Botanika” ixtisasında Biologiya elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiə iclası keçiriləcəkdir.

Avtoreferat AZ Avtoreferat EN