Anadan olduğu yer

Qax rayonu, İlisu kəndi

Təvəllüdü

21.08.1956

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan  Dövlət  Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 


2417.01

Botanika

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında  şirin  su hövzələrinin alqoflorası (Azərbaycan  hüdudlarında )

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 51

 
 36

 

  

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

     428 növ yosun  aşkar  edilmiş, onlardan  14 növ yosun keçmiş  SSR-i  üçün, 99 növ Qafqaz  üçün, 245 növ Azərbaycan üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir. Alınmış nəticələr “SSR-i diatom yosunları” II t. 1v. («Nauka»,1988) kitabında öz əksini tapmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Редкие для СССР и новые виды пеннатных диатомовых водорослей (Bacillariophyta) из Азербайджана. Ботанический ж., т. 72, 1987 г, №7, с. 943-948.
  2. Род Cymbella в водоемах южного склона Большого Кавказа. Ботанический ж., №1, 1989 г., с. 48-53.
  3. Диатомовые водоросли морей СССР род  Thalassiosira. Ботанический ж., т. 75, 1990, №12, с. 1787-1789.
  4. К изучению систематической структуры альгофлоры водоемов южных склонов Большого Кавказа. Ж. Альгология, т. 1, 1991г., №4, с. 10-14
  5. Географические особенности водорослей южных склонов Большого Кавказа. IV Межд. Симп.  «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва, 2001, т. Ш, с. 260-263.
  6. Водоросли – индикаторы ацидификации в водоемах южных склонов Большого Кавказа   (в пределах Азербайджана) Ж. «Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса» №4, Москва, с.35-38, 2010.
  7. Azərbaycanın Şirin Sularının diatom Yosunları . Ж AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ  Biologiya və Tibb elmləri, Cild 69, Nömrə 2, 2014, s.40-46
  8. Azərbaycanın şirin sularında yayilan yeni diatom yosuları (Bacıllariophyta) AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri,2015-ci il, XXXV cild. s. 28-33
  9. Morphological characteristics of some algae species  new for algoflora  of Quba district. Azerbaijan. Proceedings of the institute of Botany, ANAS 2017, vol. XXXVΙΙ, p.68-71

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU, Biologiya fakültəsı, Botanika kafedrası

Digər fəaliyyəti 

AR ETN Botanika İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatının sədri, AR ETN Botanika İnstitutunun  D 01.061  Dissertasiya Şurası tərəfindən yaradılmış seminar şurasının elmi katibi

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AR ETN Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

AR ETN Botanika İnstitutunun Algoloqiya və lixenobriologiya lab. müdiri

Xidməti tel.

(+994 12) 5024480

Mobil tel.

(+994 50) 7508814

Ev tel.

(+994 12) 4931930

Faks

 (+994 12) 9719945

Elektron poçtu

shakar.mukhtarova @ mail.ru