Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 

Təvəllüdü

 22.03.1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 03.00.12

Bitki fiziologiyası

Halofit və qlikofitlərdə bir sıra terminal oksidazaların aktivliyinin müqayisəli tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 85

 
 55

 

  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayıKadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Ətraf mühitin duzluluq və quraqlıq stres amillərinə qarşı bitkilərin rezistentliyinin artırılmasında bioloji meliorantların rolu. “İnsan və biosfer” (MaB, UNESCO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri. T.10. 2015.s.165-170.
  2. ЭМ-Технология- Надежда ХХI века. Материалы Х1 Международного симпозиума. Пущино, М. 2015, стр.390-394.
  3. Антистрессовые и экологически чистые удобрения в растениеводстве. Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса-№3(28) стр.3-7.М.2016.
  4. Mutual relation of halophyte and glycophyte in chloride saltiness condition; Biological melioration. Seab 2016 symposium on Eurasian biodiversity. Abstract book. Antalya, Turkey p.479.
  5. Biotechnology and environmental problems. International Scientific Conference - Actual problems of the modern nature sciences. v -2 Ganja, Azerbaijan. 4-5 may, 2017, pp.147-149.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5024391

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu