Anadan olduğu yer

 Naxçıvan MR, Şərur rayonu Oğlan-qala kəndi

 

Təvəllüdü

 30.03.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  


03.00.12

Bitki fiziologiyası

Duzlu mühitdə və ontogenezdə paxlalı bitkilərin ilkin azot metabolizmində nitrat və fizioloji aktiv maddələrin rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
132

 
 65

 

  

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı


2

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Shortening transplantation days of potato plantlets by use of potassium humate and kadostim and their effects on minituber production. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2008, p. 1370-1374.
  2. In vitro effect of potassium humate on terminal drought tolerant bread wheat From molecular understanding to innovative applications of humic substances. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society. Moscow-Saint Petersburg. 2008. p. 707-710.
  3. Application of potassium humate to wheat for organic agriculture in Iran. Asian Journal of Food and Agro-Industry. 2009. Special Issue, p.164-168. Available online at.  ajofai.info
  4. Study of polyethylene glycol and potassium humate effects on nitrate reductase avtivity in potato CVS plantlets. J.of Georgian Microbiology and biotechnology, 2009, vol.1.no 1. p.17-23.
  5. Preplanting application of a humic substance and study on chlorofill content of wheat genotypes after environmental freezing. XV Meeting of the International Humic Substances Society Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, 27 june - 2 july 2010, Proceedings vol 1., 99-103
  6. Wheat Genotypes Response to terminal Drought at Presence of a Humic Fertilizer Using Stress Tolerance Indices. Advances in Environmental Biology, 5(1): 166-168. 2011
  7. In vitro effect of humic fertilizer on activity of nitrate reductase, under drought stress mediated through polyethylene glycol in wheat. Romanian agricultural research, N. 30, 2013. P. 213-218.
  8. Atmosfer azotunu mənimsəyən mikroorqanizmlər və onların bitkiçilikdə istifadə qaydaları. AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri 2014, c.12, № 1, s. 82-92
  9. Soya bitkisində kökyumrularının əmələ gəlməsinin və nitrogenaza fermentinin aktivliyinin inokulyasiya üsullarından asılılığı. AMEA Botanika İnstitunun Elmi əsərləri. 2016, 36 s. 144-148.
  10. Nitratlar sosial-ekoloji problem kimi və kənd təsərrüfatı bitkilərində onların miqdarının azaldılması yolları.  AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri 2017, c.15, №1, s. 194-199.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Respublika Botaniklər Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı

AR ETN Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Eksperimental botanika şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 55) 3389852

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 agadimov@mail.ru