Anadan olduğu yer

 Bakı şəhəri

 

Təvəllüdü

 11.01.1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

03.00.05

Botanika

Azərbaycanda  yayılan  Achillea L.  növlərinin bioloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
83

 
 40

 

  

18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Серкеров С.В., Мустафаева С.Д. Новый компонент Аchillea filipendulina Lam. ж. «Химия растительного сырья», 2009, №2, с.101-103
 2. Зейналова С.А.,Мехтиева Н.П., Мустафаева С.Д., Исмаилов Э.И., Бахшалиева К.Ф. «Биологические особенности некоторых видов лекарственных и ароматических растений, их антифунгальная активность.», ж. «Традиционная медицина», №3(18), 2009, с. 40-47
 3. Серкеров С.В., Мехтиева Н.П., Мустафаева С.Д. Новыестероидные kомпоненты Achillea filipendulina и Eupatorium cannabinum (Asteraceae). ж. «Растительные ресурсы», 2010, том 46, вып.2, с. 99-105
 4. Sahmurova A., Brent Philip Duncan, Bahshaliyeva K., Mehtiyeva N., Mustafayeva S. Chemical composition and antifungal activities of essential oils of Pyrethrum leptophyllum Stev. ex Bieb. Journal of Residuals Science and Technology (JRS et T), USA, vol. 7, N 3-July 2010, p. 187-190
 5. Serkerov S.V., Mustafayeva S.J. Detection of acetyleucanbin in Achillea nobilis L. Chemistry of Natural Compounds. Volume 46, Issue 4(2010), Page 666. http: // www springerlink.com / openurl, asp?genre=articlerid=doi: 10.1007 / s 10600-010-9709 – Z
 6. Zeynalova S.Ə., Mustafayeva S.C., Hüseynova T.İ., İsmayılov E.İ., Baxşaliyeva K.F. Изучение компонентного состава и антифунгальной активности эфирного масла Pyrethrun sevanense Sosn. флоры Азербайджана Azərbaycan əzcaçılıq və farmakologiya jurnalı, 2011, № 1, s:14-18
 7. Шамилов Э.Н., Абдуллаев А.С., Рзаев А.А., Азизов И.В., Мустафаева С.Д. Pacпространение, эфирномасличность и радиозащитные свойства Achillea nobilis L. ж. «Традиционная медицина», № 5, 2012, II Межд.конгресс «Физическое и духовное здоровье: Традиции и инновации», Москва, 7-9 июнья 2012 г. с: 153-158
 8. Шамилов Э.Н., Абдуллаев А.С., Азизов И.В., Мустафаева С.Д., Зейналова С.А. Биоэкологические особенности и корригирующие свойства Achillea filipendulina Lam., Calendula officinalis L. и Hypericum perforatum L. Ж. «Modern Phytomorphology»,  Львов,  2013,  №4, стр: 235–239
 9. Mustafayeva S.C. Asteraceae Bercht. et J.Preslfəsiləsinin öyrənilməsinə dair. AMEA-nın “Xəbərlər”i (Biologiya və tibb elmləri) 2013, cild 68, № 1, s. 17-23
 10. Mustafayeva S.C. Azərbaycan florasında Anthemideae Cass. (fəs. Asteraceae Bercht. et J.Presl) tribasının təftişi. AMEA-nın “Xəbərlər”i (Biologiya və tibb elmləri), 2014 , cild 69 , № 1 , s. 36-43
 11. Mustafayeva S.J., Bakhshaliyeva K.F. Essential oil and antimycotic properties of Matricaria recutita L. AMEA-nın “Məruzələr”i, 2015, cild LXXI, № 1, s. 98-102
 12. Sitara J. Mustafayeva, Sirajeddin V. Serkerov, Chemical composition of the essential oil of Pyrethrum balsamita (L.) Willd. from Azerbaijan, ж. «Химия растительного сырья», 2015, № 2, с. 257-259
 13. Mustafayeva S. J., Aghayeva S. O., Bakhshaliyeva K. F., E. N. Novruzov Investigation of component composition of essential oils of Pyrethrum parthenifolium Willd. and antifungal activities of Pyrethrum parthenifolium Willd. and Senecio vulgaris L. ANAS Proceedings of the Institute of Botany, 2017-XXXVII, s. 89-95

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 1. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti
 2. “Naturoterapevtlər” peşə asossiasiyası

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5024391

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 [email protected]