Anadan olduğu yer

 Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri

 

Təvəllüdü

 01.01.1964

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 
03.00.12

Bitki fiziologiyası

Quraqlıq şəraitində bugda genotiplərin valideyn və hidrid formalarında xloroplastların  fotokimyəvi fəallıgının, fotosintez və məhsuldarlıq göstəricilərinin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
39

 
 16

 

  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Влияние солености почвы на некоторые морфо-физиологические показатели шафрана посевного (Crocus sativa L.) Проблемы агропромышленного комплекса, 2013, №3(16), с. 20-21.
  2. Zəfəran (Crocus L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2014, c. №1, 121-126.
  3. Duzlu şəraitdə adi zəfəranın (Crocus Sativus L) morfogenezinin təhlili. AzETƏİ-nun elmi əsərləri məcmuəsi XXİV (2013): 173-175
  4. Изучение изменений вегетативных и генеративных органов растений Crocus Sativus происходящих под влиянием стрессовых факторов. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Материалы ХI Международного симпозиума. Пущино, 15-19 июня 2015г
  5. Nitratlar sosial-ekoloji problem kimi və kənd təsərrüfatı bitkilərində onların miqdarının azaldılması yolları. AMEA Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri, 2017, cild 15, №1.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 7997034

Ev tel.

(+994 12) 4556303

Faks

 

Elektron poçtu