Anadan olduğu yer

 Tərtər rayonu   

Təvəllüdü

 27.08.1967

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

 Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2417.01

Botanika

Azərbaycanın soğanaqlı tərəvəz bitkilərinin embriologiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 37

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 8

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 Soğanaqlı tərəz bitkilərinin Abşeron şəraitində çiçəyin formalaşmasından toxum yetişməsinə qədər olan müddətdə embriologiyası öyrənilmişdir.

  Bir çox cinslərin Anemine L., Brassica L., Aconitum L., Cassia L., Lupinus L.,Argyrolobium Eckl. , Ononis L., Lotus L., Robinia L., Colutea L., Genista L., Anthyllis L., Dorycnium L., Galega L., və s.növlərin təyin olunması üçün yeni təyinedici açar hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Реликтовые растения доарктотретичной флоры Азербайджана. “İnsan ve Biosfer” (MaB, YUNESKO) Azərbaycan Milli komitəsinin əsərləri, Bakı, 2011, buraxılış 7, səh. 237-250

2. Географическое распространение и филогенетические взаимоотношения представителей рода Marrubium L. (семейства Lamiaceae L.) Азербайджана, АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri IХ cild, Bakı, 2011, səh. 129-135

3. Azərbaycan florasında kəhənəkçiçək (Aconitum L.) cinsi növləri, АМЕА Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, ХХХI cild, Bakı «Elm» 2011,səh.55-57

4.Azərbaycanın üçüncü dövr arktik florasınacan olan dərman əhəmiyyətli relikt bitkiləri. АМЕА Ботаника Институту “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Bакı «Elm» 2011, s. 62-66

5. Şərqi Zaqafqaziyanın üçüncü arktik florasınacan olan bəzi relikt bitkilərin zərərvericiləri və xəstəlik törədiciləri, АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri Х cild, Bakı, 2012, səh. 289-294

6. Ф.А.Ахмед-заде, Новые ключи для определения представителей некоторых родов семейства бобовых (Fabaceae Lindl.) в пределах Азербайджана. АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri Х cild, Bakı, 2012, səh. 177-181

7.Şərqi Zaqafqaziyanın üçüncü arktik florasınacan olan bəzi relikt bitkilərinin morfoloji xüsusiyyətləri. АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri ХI cild, Bakı, 2013

8. Ф.А.Ахмед-заде, Некоторые представителей лекарственных растений Азербайджана, АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi əsərləri ХI cild, Bakı, 2013, s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 TQDK  - imtahanlarda  rəhbər vəzifəsində

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40 

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 (+994 12) 5024391

Mobil tel.

 (+994 50) 3947388

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 gulnar_gasimova@mail.ru