Anadan olduğu yer

   

Təvəllüdü

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 

Elmi dərəcəsi

 Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasında yayılmış Zannichellliaceae fəsiləsinin yeni Althemia Petit cinsinin Althemia filiformis növü və A. filiformis ssp .betpakdalensis Tzvel. yarımnövü müəyyən olunmuşdur.

Azərbaycan florasında ilk dəfə olaraq elm üçün yeni Centaurea emiliae Hüseynova et Garakhani növü təsvir edilmişdir.

Azərbaycanın nadir endem növü İris Schelkownikowii Fomin. (İridaceae Lindl.) bitkisinin 75 il ərzində ilk dəfə olaraq yeni yayılma əraziləri aşkar edilmiş,təsnifatındakı mübahisəli məsələlər dəqiqləşdirilmişdir.

Azərbaycndan ilk dəfə Serratula coronata (Asteraceae) növü təsvir edilmişdir.

Talış (Yardimli) florasının erkən yaz və yay çiçəkli bitkilərinin taksonomik analizi aparılımışdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) və Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası (TÜBİTAK) arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Protokolu üzrə Müştərək Proqram çərçivəsində qalib olan və Botanika İnstitutunda yerinə yetirilən “Azərbaycanın iqtisadi əhəmiyyətli bəzi yabanı meyvələri (Pruneae və Maleae tribaları Rosaceae) üzərində biomüxtəliflik və molekulyar araşdırmalar” layihəsinə start verilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 (+994 70) 242-31-99

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 p.garakhani62@mail.ru