Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  

Təvəllüdü

 09.02.1941

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

240602

Biokimya

Kalsium çatışmazlığı şəraitində boranı kökün     böyümə zonalarında sərbəst nukleotidlərin və nuklein turşuların mübadiləsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 52

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 21

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasında bitən müxtəlif bitki növlərindən 50-dən çox fərdi şəkildə bioloji fəal maddələr alınmışdır, onlardan 3-ü elm üçün yenidir, onların bioloji fəallığı öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Флаваноиды надземной части Alhagi pseugoalhagi (Fabaceae) в Азербайджане. Растителные ресурсы, 2010, вып. 4, стр. 92-97. Э. Н. Новрузов, Г. А. Абдуллаева, Н. Ш. Мустафаев, Ф. А. Расулов.

2. Содержание эфирных масел рода Thymus L., произрастающих в Азербайджане. Материалы х международной научно – методической конференции, посвященной памяти академика РАСХН Немцова Николая Сергеевича  25-28 июня 2012 года I том, стр. 47-55. Ф. Ю. Касумов, Ф. А. Расулов. 

3. Биологически активные вещества некаторых видов Crataegus (Posaceae) произрастающих на малом Кавказе (в пределах Азербайджана). Растителные ресурсы  2013, Т. 49, № 3, c. 415-422. Т.Ю. Аббасова, Э. Н. Новрузов, Ф. А. Расулов.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40 

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 (+994 50) 4258676

Ev tel.

 (+994 12) 5306420

Faks

 

Elektron poçtu