Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu, Şahverən kəndi   

Təvəllüdü

 01.10.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti, biologiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

 Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

 Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2414.01

Mikrobiologiya

Bjerkandera Karst. cinsinə aid göbələklərin sellülolitik aktivliyi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2414.01

Mikrobiologiya

Bitki tullantılarının biokonversiyası prosesində ksilotrrof göbələklərin fermentativ aktivliyinin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 210

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 95

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

22

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının ərazisində  yayılan göbələklər növ tərkibinə, rastgəlmə tezliyinə, ekolo-trofik əlaqələrinə, fermentativ aktivliyinə görə kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, Azərbaycan təbiətinə xas olan mikobiota üçün onlarca yeni növ müəyyən etmiş, ksilotrof makromisetlərdə fermentlərin induktiv sintezin spesifikliyini müəyyən etmiş, ksilotrof makromisetlərin vasitəsilə bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə uyğun səmərəli istifadəsinin elmi və praktiki əsasları işlənib hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Bitki tullantılarının mikrobioloji konversiyasının əsasları. Monoqrafiya. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2003, 114 səhifəlik.

2. Lepiotaceous fungi (Agaricaceae) in the Iranian part of Caucasia.// Turkish Journal of Botany, 2012, v.36, is.3, p. 289-294.

3. Antimicrobial (Screening) properties of Various Plant Extracts from Ocimum basilicum L. and Nerium oleander L. Against Fungal Common Rots of Potato Invitro Bioassay.// Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2012, v.2, N7, p. 6810-6815.

4. Analysis of the Phytochemical Contents and Anti-microbial Activity of Ocimum basilicum L.// International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 2012, N 1ç p.141-147

5. Гидролазная активность оппортунистических грибов, выделенных из растений, используемых в народной медицине.//Успехи медицинской микологии (Россия), 2013, т. 11, с.352-355.

6. Базидиальные грибы как продуценты веществ, обладающих фармакологическими и радиопротекторными свойствами // Усп. медицинской микологии (Россия), 2014, т.12,

7. Environmental and biotechnological aspects of using xylotrophic Basidiomycets in conversion of the üastes cellulosic material consisting üood fibers // Afinidad, 2014, v.80, № 573,

8. Synthesis of various biologically active compounds by basidiomycetes Ganoderma lucidum and Pleurotus ostreatus// Ciencia e Tecnica Vitivinicola (Portugal), 2015, v.30, №6, p.116-122

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK biologiya və aqrar elmlər üzrə ekspert komissiyasının sədr müavini

2. “Moskva DVİ"-nun xəbərləri, “Təbiət elmləri” seriyası jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

3. “Mikrobiologiya və biotexnologiya”(Gürcüstan) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

 AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi

 Baş direktor

Xidməti tel.

 (+994 12) 5024398

Mobil tel.

 (+994 50) 6784323

Ev tel.

 (+994 12) 4345921

Faks

 (+994 12) 5024470

Elektron poçtu

 mpanah@mail.ru