Anadan olduğu yer

Beyləqan rayonu, Günəşli kəndi 

 

Təvəllüdü

05.02.1964 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

S.Ağamalıoğlu adına Gəncə Kənd Təsərüfat ininstitutu 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2417.01

Botanika

Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş bəzi ağcaqayın, tozağacı növlərinin boekoloji xüsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53

 

17

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Yeni agcaqayın növlərinin introduksiya etməklə ən perspektivli olanlarının yaşıllaşdırmada və təsərüffatda səmərəli istafədəsinin metodu tövsiyə edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Abşeron şəraitində bəzi ağac və kol növlərinin morfogenezi. AMEA-nın “Xəbərləri”, cild 67,№1, 2012, s.160-164

2. Интродукция вечнозеленых кустарниковиз флоры Средиземноморья в Централный Ботанический Сад НАНА. Актуальные вопросы плодоводствои декоративного садоводства и начале ХХI века. с.32-34. Сочи, 2014,

3. Aralıq dənizi mənşəli ağac bitkilərinin mövsümi inkişaf ritiminin tədqiqi. AMEA xəbərlər jurnalı Biologiya və Tibb Elmləri seriyası.s.83-86, Bakı, 2015.

4. Некоторые редкие и исчезающие видыфлоры Средней Азии, интродуцированные ЦБС НАНА. Новые и нетрадиционные растения иперспекивы их использованния,с-44-46, Москва 2015

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının Həmkarlar təşkilatının sədri

Təltif və mükafatları

AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri fərman

Əsas iş yeri və ünvanı

AR Elm və Təhsil Nazirliyi, Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40

Vəzifəsi

aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 5173680 

Ev tel.

(+994 12) 4321531 

Faks

(+994 12) 5024172  

Elektron poçtu