Anadan olduğu yer

Naxçıvan MR, Şərur rayonu 

 

Təvəllüdü

05.07.1974 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03005

Botanika

Abşeron şəraitində palıd növlərinin bioekologiyası və becərilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın relikt dendroflorasının təsnifatlaşdırılması, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin genefondu yaradılması məqsədilə elmi işlər aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Способы размножения интродуцированных на Абшероне видов дуба (Quercus L.) Мат. XI межд/ научно-методической конференции «Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений», часть 1,. Махачкала 2014 , стр .31-33

2. Некоторые редкие и исчезающие виды флоры Средней Азии, интродуцированные в ЦВС НАН Азербайджана. Материалы XI межд/ симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Москва, Пущино, 2015, стр.44-47. ИскендерЭ.О., Сафарова Э.П. и др.

3. Тургайные реликты дендрофлоры Азербайджана. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с межд/ участием « Проблемы и перспективы устойчивого развития садоводства », Махачкала 2015, стр.8-10. Наджафова Дж.Н.

4. Биометрические показатели подземной части алычи растопыренной (P.divaricate Ledeb.) в условиях Апшерона. «Интродукция и акклиматизация растений»,сборник научных трудов Ин-та Дендрологии, Баку, 2015, стр.152-157. Д.Н.Наджафова, Р.М.Аббасов, Т.С.Абасова

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

İLESAM –ın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AR Elm və Təhsil Nazirliyi, Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 6260074 

Ev tel.

 

Faks

(+994 12) 5024172  

Elektron poçtu

[email protected]