Veb-sayt

 

   

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Qubadlı rayonu 

Təvəllüdü

20.10.1959  

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi

Qərb Universiteti, İqtisadiyyat fakültəsi, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

Fizika-riyaziyyat

Micrococcus lysodeikticus bakteriyasından ayrılmış katalaza fetmentinin 3A dəqiqlikdə roentgen-struktur analizi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-dan çox elmi əsər, 5 monoqrafiya, 3 kitab, 1 ekoxəritə, 3 kitabça


20-dən çox 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsə fədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Crystallization and preliminary X-ray crystallographic data of a histide-binding protein from Escherichia coli Journal of molecularBiology (1989) 207.

2. Evolutionarily conserved tree-dimensional structure of catalas. The origin of life (The sixth ISSOL meeting and the ninth international conference). Prague, 1989.p.198

3.Ekoloji qanunlar, biomüxtəlifliyin və təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi metodları. Ekologiya və təbii sərvətlər Nazirliyinin Elmi-praktiki konfransının toplusu. Bakı 2003.s.220-223

4. Heyvanlar aləminin universal deskriptorları. AMEA-nın xəbərləri, 2006, №5-6.s.912-917

5. Azərbaycanın xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və quru onurğalıları ilə zəngin sahələri. Bakı: Nurlar, 2008.

6.Azərbaycan:ekoturizm potensialı. 2 cilddə, Bakı: Şərq-qərb, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Uzun müddət müxtəlif ali təhsil ocaqlarında Ekologiya, Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası, İnternet-iqtisadiyyat,Konfliktologiya və s. fənlərdən dərslər aparmışdır.Həmmüəllifi olduğu “Ekoloji Menecment” kitabının E.Yusifov tərəfindən Azərbaycanın Bakı şəhərində yerləşən bütün ali məktəb tələbələri arasında təqdimatı keçirilmişdir. 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

1. BP şirkətinin IV Respublika Bioloji Müxtəliflik müsabiqəsinin birinci mükafatı

2. V Respublika Bioloji Müxtəliflik müsabiqəsinin II mükafatı

3. VI Respublika Bioloji Müxtəliflik müsabiqəsinin birinci mükafatı

Əsas iş yeri və ünvanı

AR ETN Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar yolu 40 

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

(+994 12) 5024934 

Mobil tel.

(+994 50) 3157322 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

yusifov_eco@yahoo.com