Şöbə müdiri:

Qaraxani Pərvanə Xosrov qızı

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycanda Primulales, Plumbaginales, Gentianales, Convolvulales, Ericales, Scrophulariales sıralarının bitki müxtəlifliyinin tədqiqi  və məlumat siyahısının hazırlanması

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Qasımova Tünzalə Abbasəli qızı

Qəmbərova Rəna Kamil qızı

Hüseynova Arzu Yusif qızı

Mirzəyeva Şəhla Nizam qızı

Nuriyeva Samirə Nurəddin qızı

Şahmalıyeva Arzu Fuad qızı

İmanova Aynur Sədi qızı

Safquliyeva Taciyə Cəlil qızı

Qaraşlı Günay Arif qızı

Əsədova İlhamə Əziz qızı