Şöbə müdiri:

Məhsəti Nizami qızı Qurbanova

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

İnstitutun elmi fəaliyyəti və nailiyyətləri haqqında məlumatları ictimaiyyətə operativ çatdırmaq;
İctimaiyyət üçün əhəmiyyətli sayıla biləcək tədbirlərin mediada işıqlandırılmasını təmin etmək;
İnstitutun rəsmi “botany.az” veb-saytının və “Botanika dünyası” adlı bulletenin məlumat təminatı;
Buklet, banner, video-çarxların hazırlanması və müvafiq tədbirlərdə nümayiş etdirilməsi təmin etmək.

İşçilərin ümumi sayı 4
Tel. (+994 12) 502 43 96
Elektron poçtu botanika.xeber@gmail.com