Şöbə müdiri:

Qurbanova Məhsəti Nizami qızı

Fəaliyyət istiqamətləri:

    AMEA-nın institut və təşkilatlarına, Azərbaycan ictimaiyyətinə İnstitutun elmi fəaliyyəti haqqında obyektiv məlumat çatdırmaq;

    İnformasiya mənbələri mübadiləsinin aparılmasına yardım göstərmək;

    Kommunikasiya mühitini genişləndirmək;

    İnstitutun saytını, facebook, youtube səhifələrini, emailini daim diqqətdə saxlamaq, İnstitutun fəaliyyətinə dair informasiyanı idarə etmək, xəbərlərimizin operativ şəkildə saytda işıqlandırılmasını, qeyd olunan sosial şəbəkələrdə paylaşılmasını müntəzəm nəzarətdə saxlamaq;

    TV və radio, informasiya agentliklikləri, mətbuat, saytlarla birbaşa əlaqə. Mediada tədbirlərin və ictimaiyyət üçün əhəmiyyətli sayıla biləcək məlumatların işıqlandırılmasını təmin etmək


 

Həsənova Məlahət İmran qızı
Hüseynova Ülkər Salman qızı
Rəhimli Rəna Nizami qızı