Şöbə müdiri:

fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusifov Elman Fərhad oğlu

Əsas fəaliyyət istiqamətləri İnteqrasiya olunmuş molekulyar metodlardan və morfoloji əlamətlərə əsaslanan analizlərdən istifadə edərək Azərbaycan florasının sistematikası və genezisi haqqında anlayışları inkişaf etdirmək üçün taksonomiya, fitocoğrafiya, filogenetik əlaqələr və təkamülün öyrənilməsi.
Əsas elmi nəticələri Elm və Azərbaycan üçün yeni bitki növləri ilk dəfə təsvir edilmiş; Azərbaycan florasının təbii, ksenofit və adventiv ali bitkilərinin mövcud müasir təsnifat və nomenklaturaya uyğun məlumat siyahısı tərtib olunmuşdur.
İşçilərin ümumi sayı 18
Tel. (+994 12) 502 49 34
Elektron poçtu  [email protected]