Laboratoriya müdiri:

Muxtarova Şəkər Cəlal qızı

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycanın yosunlarının, şibyələrinin və mamırlarının növ tərkibinin və bioekologiyasının təhlili

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Nuriyeva Maya Əsgər qızı

Alverdiyeva Sevda Muxtar qızı

Məmmədova Aygün Vidadi qızı

Həsənova Aygün İsfəndiyar qızı

Mikayılova Yevgeniya Yuryevna

Hətəmova Gülnar Şakir qızı