Laboratoriya müdiri:

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycan florasında biomüxtəlifliyin davamlı isifadəsi üçün ənənəvi resursların ethnobotaniki tədqiqi, biliklərin ”yaşıl iqtisadiyyat”a keçidinin təmin edilməsi və qorunması işlərinin icrasında yerli icmalarla birgə idarəçiliyin inkişaf etdirilməsi

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Şirəliyeva Gülnarə Şirəli qızı
Mövsümova Nuri Vaqif qızı
Əsgərova Nailə Əliqulu qızı
Məmmədova Həsrət Xanbala qızı