Şöbə müdiri:

Validə Mövsüm qızı Əli-zadə

Elmi fəaliyyət
istiqamətləti:

      Bitkilərin boy və inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi, ionların qəbulu, hərəkəti və paylanması, köklərin fəaliyyətində və funksiyalarında müxtəlif amillərin öyrənilməsi, su rejimi elementləri və mühitin ekstremal şəraitində azotun metabolizmi və bioloji fiksasiyası, həmçinin bitkilərin davamlılığının öyrənilməsi ilə məşğul olan Eksperimental botanika şöbəsində 2 laboratoriya fəaliyyət göstərir: