Arxiv
Azərbaycanlı alimin ixtirası nəşr edilmişdir
25.07.2017

     2017-ci ilin Mayin 18-də AMEA-nın muxbür üzvü, Akdeniz Universitetinin professoru Tərlan Məmmədovun yeni patenti (ixtirasi) nəşr edilmişdir (WIPO publication number: WO2017081520 A1, link: https://encrypted.google.com/  patents/WO2017081520A1?cl=en).
     Bu mühüm ixtira ilk dəfə olaraq bitki expresiya sistemi də daxil olmagla bütün eukariotik zülal expresiya sistemlərində rekombinant zülalların (vaksinərin, terapevtik zülalların, sənaye enzimlərinin, təbii aditivlərin və s.) hüceyrə daxilində, N-qlukozilləşmə saytında aminturşu dəyişməsi baş vermədən təbii və şəkərsiz (N-qlykozasiz) formada sintez edilməsi texnologiyasının yaradılmasından ibarətdir. 

 ©  http://bteb.science.gov.az/