Arxiv
Təbrik edirik!
16.11.2017

Hörmətli Əhliman müəllim!

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun əməkdaşları adından Sizi – vətənimizdə, eləcə də onun hüdudlarından kənarda tanınan görkəmli ziyalını, pedaqoq, istedadlı cərrah-onkoloqu, Azərbaycanın, eləcə də bir sıra xarici ölkələrin Elmlər Akademiyalarının həqiqi üzvünü, Azər­bay­can Res­pub­likası Milli Məclisinin üzvü və Səhiyyə Komi­tə­sinin sədrini, AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik katibini, gözəl və alicənab şəxsiyyəti 70-illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq!