Arxiv
GEİ-nin əməkdaşları Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasında müşahidələr aparıblar
21.04.2021

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun (GEİ) Dənli taxıl və paxlalı bitkilər şöbəsinin müdiri, b.ü.f.d. dosent Xanbala Rüstəmov və həmin şöbənin aparıcı elmi işçisi, a.ü.f.d., dosent Abidin Abdullayev müəssisənin Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasında ezamiyyətdə olublar.

Bazanın təcrübə sahəsində yetişdirilən bərk və yumşaq buğda sortları üzərində fenoloji müşahidələr aparılıb, bitkilərin inkişaf fazaları qiymətləndirilib.