Arxiv
“İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tətbiqi” kitabının III cildi çapdan çıxıb
06.09.2022

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşı, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Mirheydər Abbasovun “İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tətbiqi” kitabının III cildi nəşr edilib.

Kitabın bu cildində qeyri-üzvi birləşmələrin müxtəlif siniflərinin (karbonatlar, hidrokarbonatlar, nitratlar, nitritlər, sulfatlar, hidrosulfatlar, sulfitlər, hidrosulfitlər, fosfatlar və s.) nümunələri seçilib. Beş cilddən ibarət olacaq nəşrin III cildində qeyri-üzvi birləşmələrin müxtəlif sinfindən olan 376 kimyəvi birləşmənin infraqırmızı spektrlərinin geniş analizi verilib.

Kitab mütəxəssis və tədqiqatçılar, tələbələr üçün nəzərdə tutulur.