23 Fevral 2022

Akademik Arif Həşimov: “Ciddi elmi nəticələrin əldə edilməsi mühitdə inteqrativ sosial sahə yarada bilməkdən bilavasitə asılıdır”