06 İyul 2022

“Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin (H indeksi) yaxşılaşdırılması üzrə” altqrupunun TÜBİTAK rəhbərliyi ilə görüşü olub