04 May 2023

Karrar Dayaq məntəqəsində nadir bitkilərin canlı kolleksiyası yaradılır