17 May 2024

Botanika İnstitutunun Müdafiə şurasında Sevda İbrahimovanın b.ü.f.d. dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilib