29 May 2024

“Xəzər sahilinin florası, bitkiliyi və onların səmərəli istifadəsi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə olunub