23 İyun 2023

“Bitki aləminin öyrənilməsində müasir yanaşmalar” adlı beynəlxalq konfrans seksiya iclasları ilə davam edir