16 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
14 Mart 2022

16 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Samirə Fərman qızı Xudaverdiyevanın 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi " Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Süddüyənkimilər (Euphorbiaceae Juss.) fəsiləsi: bioekoloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı və fitokimyəvi tərkibimövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır.