06 aprel 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
04 Aprel 2022

06 aprel 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Aidə Qüdrət qızı İbrahimovanın 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi " Qax rayonunun florasının öyrənilməsi və səmərəli istifadəsimövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır.